אוצר מילים

פירות

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר אוצר מילים

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd8658d5c3-d5de-46a9-a3bd-d5baf727327c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd82914893-93a8-4284-b53b-9a8d7e5b8017.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda6da5f67-ae4e-4cf7-8eb3-e92067fe8bf4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda8d7d1cb-dc90-452b-b04d-05c6ecb7ace9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5464745f-0f37-4d32-a43c-ad4a670029df.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf7b75d26-4584-4b89-976c-d00ed67e076a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd279cad64-af67-4881-8cc7-d1120316d3ab.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7b49f162-e4be-41aa-9c17-6edd3fb87761.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9b58f026-2611-410d-8043-f4d35d319c3a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd48ebf190-7eaa-4eb1-ab1d-5b63f2cbc669.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd777d2e5d-b85b-4d48-89ba-8ca404e33745.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd65e892e7-10ba-4f11-8d2b-de98283aaf00.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd09f9e417-b61f-409c-ac03-f00e6f0406df.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf3302baa-f9f5-4d0e-875d-be73f2f9d3cb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9f73f973-0391-440c-9d6f-b3e998ac5bcb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5fd45b6f-628f-4237-92d7-12ded403779e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd06728d26-c45c-42d4-aad3-496680446ee1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd56381030-977f-4720-bb78-a8c803037aa8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd452bdea7-996f-437a-8b74-7693234d4dcb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd00bb9e91-085d-44a4-9f95-11b74e877fa3.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd29f248c-4729-4a3e-a117-2e872856270d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7573ea63-38bb-4c75-a874-01c9132bcb33.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdccced903-ffd6-4759-ac6c-313bb08191fb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6da38b2a-cbf7-486c-b13e-720e4d3d42b0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd259928dc-bda2-4073-b123-e6a32dd82b30.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd71ec03d5-61e6-426a-b004-e305f345ff7d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd267c4434-25cf-4fd0-a383-0b761648c29e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1f787c1a-2873-4454-b06e-91e62fd3b6f2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd528d4d3-e91f-48c3-98b9-e8c778f03df5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd712aee4a-0e01-45ef-aac1-d052af3aaeee.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7394c824-62f9-4daa-8055-36b084037b8a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1189956c-6290-4a8b-a254-bbbd9e4800bb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd10eeeb8-a7c0-4fac-b9f6-b141db0c51f0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd20f0cc3b-d74c-4dc1-8110-2ab93028a55b.jpg