אוצר מילים

ירקות

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר אוצר מילים

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd1500a205-95ed-4391-8371-0a51d0084e34.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf14b7fe1-2ecc-49f3-8675-cbe922b1c44f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3b8dad12-d75f-40ad-8698-4c9111b197a1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd40469dbc-6709-48ca-afd6-5156026d4dea.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2d9e1068-c31b-4477-a084-ab4a263f56e9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda087619d-09bb-4596-afc7-de0880d42eb6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddb5ac82d-b012-4d87-8879-701875b18a51.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3adffe1c-25f2-4c63-9db5-e779bef78d7d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7df222f5-24d8-452f-8124-b71dc83cdfed.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8cbe0955-f3cc-4574-9b5e-3ad9910c51f2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd59795e0a-31dc-4d48-9e1d-b46a2f9f6975.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4b4342d3-f7e4-4f32-a3d8-b9b2bcddc62a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdad891987-1a10-4f47-aced-498453511a08.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4a424968-cf49-4fee-a817-5159f1df428f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb53d2954-efd8-471a-8e3e-4ae94343001c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd53f35020-d4f3-41f0-a25a-ab79fe81a1fb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd50820487-3087-4712-89a9-529e703301ec.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdda2c0e22-fffe-4dca-b8b0-72c9fedf0a56.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd006b27c3-04a3-4a26-9edf-9062c510dbb5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd750a0c1-18da-42d3-9aa2-a0a6005dd95a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd00c87749-b661-4d9a-83f4-53c5c938dd7d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4ad5a633-c8c1-4d2f-bf0d-fd4f50c98c00.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd08ed7835-954f-4a93-b0fb-c5eae348e84e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc96f0873-8e60-41eb-8509-ba02976150a2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde7af3c73-92d2-4e96-8ed1-5c00391eb4ca.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4476054d-68ec-4bd1-acdb-145f97cb31d3.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde9a6077c-d710-4270-ad68-fbab5337343b.jpg