אוצר מילים

חיות 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר אוצר מילים

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd9fddb78d-96b0-4bc5-b5a3-4ce672ea0576.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd50234fcd-bcde-4d8b-8273-828a51964ed5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd37556cd7-9629-4ccc-bdd7-1a7a7fcf3f0d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd90573976-72e9-4527-87b8-c1c3b553303a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6216e4cc-d458-44d5-bf46-81854f51e860.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd811d83d0-94c7-4d3e-b01e-6d1276f26837.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb66acf39-bda2-454f-93d5-0f24cb94c0b5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd53285d91-f776-4618-9fe9-8561d96a6d7a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddae7f842-410d-4ea5-a5ae-cf16d56f0c17.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5bd70e3a-0154-41c0-adc3-554a45f736b8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb1bd221b-87cc-4a67-b2c1-40068d19a99e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd14699cfc-2b4a-4ceb-a109-d9690725583e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd21a6b4bd-859a-4434-b4a0-8a21886c0ed0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7d4bb6d5-86c3-4c61-a04d-f362ea1a423e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0323b550-50b4-4c17-a842-9d7abce27ec9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd19b44a2a-71e0-4881-9ae4-396f8cd3ce86.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1551f094-2b5d-45d2-815c-bacca14486c7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb87457e3-678e-435c-8c81-7188e5351386.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2a154016-550f-47e1-8adc-05bab097a305.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9b800734-465c-48a7-8815-4cb8777a5cb5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd34b9fa01-0b7f-412c-9e6a-94eaeeffa997.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd35200865-0c02-457d-9595-0f79fd2b0e50.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8b20a882-bf80-4e3c-9244-49040341759b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd95a0b885-af77-44bf-8302-2ac41d1379f8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc50b8ba6-bd69-4199-8702-c8b76303c348.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4e77faa8-60bd-4e3b-b280-f6c497bc99c1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfbee702b-7be3-4f80-ad14-9260a13ccb4e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7bd0b967-ce98-4555-b6b8-a83ad797e721.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9008cb18-c46a-4b27-8aa2-e12bf5e5548a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd48d9c5b9-3f3d-494d-bc82-196a36e28920.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd58fd6f47-9c07-4d27-b63d-82c64437cb63.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd213b224f-ee29-48c0-b134-19a66126ca1c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9da6d813-6b01-4bc1-a325-5a2ac45afcbf.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdea8a368a-8aeb-45f9-b629-fde4e261c9b6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3f9b13a3-2f7b-4363-b376-135f836b4f9e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd1227365-f721-4d7c-a464-3b943b5b5759.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0c3bb5c6-1539-4777-bdbb-48a7cf3e9d5e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd551cf159-5231-47a1-9e3e-8fda799e50ba.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9e5bbc73-3ded-42ac-b744-d8a2313b1086.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd00cdafd4-cd40-42f5-9ed9-a9921f63dc76.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfd4b70d8-8386-429b-96b0-2778a7fbd0d1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf9a6b5e4-d870-4021-b006-3b65fd350050.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd08394754-6016-4d8a-967a-a66e225ada42.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd63741544-0b04-499d-8489-a263c516bb1b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd27cbb662-a6a1-4f04-9e4b-8196b61eb412.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd42f07898-7c03-4eb4-89f5-06eeee9f2e2d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1a6d3606-5882-47be-9057-b8d23904d5b9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2f3cfb6c-44c2-4e89-a68b-f4025df9c712.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd50c1060b-599c-47c3-93cf-9e81bd4e7d52.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda3b8576b-c94d-428e-8cbb-3ae0a0294ddd.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda20f0f56-2d13-42af-8725-29cad8edeb13.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb7b2c932-936f-4d02-8992-c99a33e633ef.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd62e4e2d1-382b-485f-9504-f1e372991b9e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd87f9f614-1178-4c9e-b4b6-d1d023193f84.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd70c8b108-da3c-4a6c-98c0-3e853fea7602.jpg