אוצר מילים

חיות 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר אוצר מילים

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdd978b92d-eeaa-487d-9e93-64122d73475a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc1877a91-70ad-4faa-885f-1584ada4f2f7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd197f877c-2134-4134-aba2-f5413d0bbcd0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfe186910-1fb6-4c85-bce5-a7457d32ae18.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd789dfb5f-e4cf-4dd5-8a2f-ff2fb57ba2c6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda4ece888-127c-44e7-b051-76d36abbadb9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd35ebca88-fdd9-41da-805d-7819039d6525.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbf604708-87cd-42a0-b797-f90f2a3ba98b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd52848e31-8e7b-45d6-abf7-91ae52f50658.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbec4d3d8-679a-488f-85c0-61b9852975b1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd10cf9754-8b27-4f40-a7d0-32fe09ed6949.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1242fe6c-8a97-435a-b1c6-701584a65480.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbcc9f444-26b4-4ce2-b6d7-8dd029b55b65.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfcceb8f2-4eea-4943-ac38-48b536b75bba.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7b0efcf0-762c-4668-b635-85212c943f37.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdaee69916-ec7c-4df6-b488-864193e92f83.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd93c1825c-3131-4987-a352-c1b30f292bf9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5cc7fc0d-506c-4cb9-a97a-83884bcfcecc.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd39bd8467-a811-4442-87f0-cc31ebcf0f2d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8e6a1615-4a7c-41bf-be35-fc77bda0fab5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd221c7a09-a12c-4e5f-927f-2b0d64e63dba.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1e970706-f145-4256-89dc-18be701436a6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd30bb6ca8-a87b-4ba3-92d2-e8fa822e845a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1ce10e0a-c84b-47e2-9968-47e9cf4356d7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf9d39f66-c6da-4f5b-8d24-64f985fcfdf9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd53d7c37e-6651-4f39-8060-0323714d4943.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdaf7eb155-6554-4206-9cfd-ee5b6b5f7e9f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd093fd748-a07f-4caf-bb6d-405e0ff33740.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1cc82fdb-a4a7-41ec-a6a2-b47789a45e2f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbcb51f3b-221f-4cb1-9176-c3f683bb934f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdddc07f69-1e5a-46dd-9c91-63d2e2c3aeaf.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd759ed89b-758e-4dd7-aa3c-361870d22d3c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd17ec412f-d778-418a-babe-e2acd4c6128c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdef0c9b95-e9a7-4620-b4d8-18e3a64e8b94.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd12a3f461-4625-4705-aedc-1ebb6f887e9c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9c0e43ca-6521-4a69-8365-f60d97df83e2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdeedd9c33-7d55-439e-b445-91e0b6f79c72.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdef6e61db-02f6-420b-aab8-d822d98c4859.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4c529e6a-7ab7-42d1-bbee-7a5446e4247c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd083e2578-e2f2-48e6-8907-10747274fc1e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd29b0ab9f-9ab5-45fb-8e86-21723e387879.jpg