הכרת הארץ

"הדיליז'נס"

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר הכרת הארץ

תרגילי כתיבה

התחבורה בארץ ישראל בסוף המאה ה-19

בארץ ישראל השתמשו בעגלות נוסעים משנת 1869. עד אז הלכו ברגל או רכבו על סוסים וחמורים כדי להגיע ממקום למקום. אנשים מכובדים רכבו על סוסות ערביות, ואנשים פשוטים רכבו על חמורים.

/sysvault/docsfiles2/thcd5580cdbd-aa75-48f3-9af9-3b596f6a287e.jpg

ב-1869 סללו כביש מיפו לירושלים. אחד מעשירי ירושלים נסע למצרים והביא משם עגלה אמריקנית חזקה. זאת הייתה העגלה הראשונה. העגלה הראשונה נסעה רק פעם אחת בשבוע בין יפו ובין ירושלים, ומחיר הנסיעה בה היה גבוה מאוד. במשך הזמן גדל מספר העגלות ומחיר הנסיעה ירד.

/sysvault/docsfiles2/thcd81ba59c6-6be5-4fae-80eb-6d91b8d5582f.jpg

בשנות ה-80 של המאה ה-19 התחילו להשתמש בעגלות אירופיות לנסיעות ארוכות. עגלות אלו נקראו "דיליז'נס". בתקופה זו התחילה לנסוע בארץ גם רכבת בין יפו ובין ירושלים. מחיר הנסיעה בדיליז'נס ירד, כי בעלי הדיליז'נסים רצו למשוך נוסעים רבים.

/sysvault/docsfiles2/thcdd285309d-d7f4-416f-8936-35736a083cfa.jpg

מספר הדיליז'נסים גדל כאשר סללו דרכים נוספות: מירושלים לחברון, לשכם וליריחו, ומחיפה לנצרת. במקום דיליז'נס אחד בשבוע מיפו לירושלים, יצאו יותר מעשרה דיליז'נסים ליום.

/sysvault/docsfiles2/

הנסיעה בדיליז'נס הייתה ארוכה. היו יוצאים מיפו אחר הצהריים, ומגיעים לשער הגיא לפני חצות הלילה. בשער הגיא היו לנים, ורק למחרת בבוקר היו ממשיכים לנסוע לירושלים. מנוחת הלילה הייתה חשובה לסוסים. כדי לקצר את הנסיעה החליטו בעלי הדיליז'נסים לא ללון בשער הגיא, אלא להחליף את הסוסים ולהמשיך את הנסיעה באותו היום. כך אפשר היה להגיע מיפו לירושלים בלי לינה ב-14 שעות.

/sysvault/docsfiles2/thcd62a892fd-ccbb-4899-ada1-9fc55cb00cb7.jpg

לא הרבה אנשים יודעים היום מהו דיליז'נס. בנהרייה ובנתניה יש עגלות נוסעים, אבל הן אינן דומות לדיליז'נס. נוסעים מהן בעיקר תיירים כדי לבלות וכדי לראות את העיר.

 

 

(לפי "עתמול")


 

/sysvault/docsfiles2/