הכרת הארץ

ירושלים

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר הכרת הארץ

תרגילי כתיבה

יְרוּשָלַיִם, עיר הבּירה של ישראל, היא עיר עתיקה, חשובה ומעניינת מאוד:

·עיר מיוּחדת עם היסטוריה ארוכה;

·עיר קדושה לשלוש דתות: לַיהוּדים, לַנוֹצרים ולַמוּסלמים;

·העיר הקדושה ביותר ליהודים כבר 3000 שנה.

/sysvault/docsfiles2/thcda88c0241-cebe-48cb-a28f-1f9b4bf2d1f6.jpg

ירושלים נמצאת במזרח ארץ ישראל, בהָרֵי יְהוּדָה, בְּגוֹבַה 800 מטר.

בִּשנַת אלף לפני הַספירָה (-1000) עשה דויד המלך את ירושלים לעיר הבּירה.

בּנוׂ, שלמֹה המלך, בנה את בֵּית הַמִקדָש הרִאשוׂן, ומֵאָז ירושלים היא המרכּז הדתי והלאוּמי של העם היהודי.

בְּמֶשֶך ההיסטוריה, היו בעיר הרבה מלחמות.

כָּבשוּ אותה הבַַּבלים, הַיְוָונים, הרוׂמָאִים, הבִּיזַנטים, העַרבים, הנוֹצרים, המוּסלמים, התוּרכּים והאנגלים.

/sysvault/docsfiles2/thcd685e2437-cc17-4389-b553-821d1f1452af.jpg

מִשנַת 70 לספירה היו היהוּדים בגָלוּת, גָלוּת ארוּכּה של אלפַּיים שנה. אבל הם תמיד זכרו את ירושלים, והתפללו "לַשנָהָ הַבּאה בִּירוּשלַיִם".

בירושלים העתיקה יש ארבעה רְבָעִים: הרוֹבַע היהודי, הרוֹבַע הנוצרי, הרוֹבַע המוסלמי והרוֹבַע האַרְמֶנִי. מִסָבִיב לעיר העתיקה יש חוֹמָה. בִשנַת 1860 התחילו לבנות את העיר החדשה במַערב ירושלים, מפני שכּבר לא היה ליהודים מספיק מקום בעיר העתיקה.

/sysvault/docsfiles2/thcddb0062ef-1c83-46fb-9e17-dfee52018aaa.jpg

מֵאָז שֶקָמה המדינה (1948), ירושלים היא שוּב עיר הבירה של ישראל. שם נמצאת הכּנֶסֶת (הפַּרלָמֶנט של מדינת ישראל), ונמצאים גם בֵּית הַנָשִׂיא, בֵּית ראש-המֶמשָלה ומִשְֹרדֵי המֶמשָלה.

בירושלים יש בָּתֵי-כְּנֶסֶת רבים, מִסגָדים, כּנֵסִיוֹת ומוּזיאונים חשובים. בירושלים נמצאת גם האוניברסיטה הראשונה שֶקָמה בארץ ישראל.

המקום החשוּב ביותר ליהודים הוא הכּותֶל המַעֲרָבִי. יהודים מהארץ ומכל העולם באים להתפלל שם, לָשֹים פתק, ולבקֵש בַּקָשוֹת מאלוהים.

אומרים, שלירושלים יש 70 שֵמות. הנה כמה מהם: צִיוֹן, עיר הקוֹדֶש, עיר השלום, עיר הצֶדֶק, עיר הָאֶמֶת...

/sysvault/docsfiles2/thcd614d37e8-5155-46e4-9752-f4e653035af3.jpg