הכרת הארץ

הבדואים בישראל

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר הכרת הארץ

תרגילי כתיבה

הבדואים בישראל חיים בעיקר בנגב הצפוני, בדרך למדבר יהודה. המטייל בסביבות באר שבע וערד יכול לראות את האוהלים השחורים שלהם. לפני שקמה מדינת ישראל, נדדו הבדואים על פני שטחים גדולים. מ-1948 נודדים הבדואים בשטח קטן יותר בגלל הגבולות המדיניים.

/sysvault/docsfiles2/thcd9e56bd84-4017-4ac1-9f22-452e8f8aa42a.jpg

מי הם הבדואים?

הבדואים הם שבטים ערביים שחיו במדבר. (השם "בדואים" בא מהמילה הערבית "באדיה" = מדבר). הם מתפרנסים מגידול עזים, כבשים וגמלם. הם מפוזרים במדינות רבות. יש בדואים בערב הסעודית, בעיראק, בירדן, בסוריה ומעט בלבנון, במצרים, בסודאן וגם בישראל.

/sysvault/docsfiles2/thcd669ccf87-7795-47dd-855c-b95082d03c0e.jpg

בשבט הבדואי יש כמה משפחות קרובות זו לזו. בראש השבט עומד שייך (שייך=זקן), שהוא גם השופט. תפקיד השייך עובר מאב לבן, אבל לפעמים מקבל את התפקיד האיש החזק במשפחה.

יש לבדואים מסורת עתיקה, ואפילו השייך לא יכול לשנות אותה. הוא צריך לשמור אותה ולשפוט לפיה. במסורת זו יש שני מנהגים חשובים: הכנסת אורחים וגאולת דם. שני המנהגים חשובים לחיים במדבר.

/sysvault/docsfiles2/thcdfff88da8-4a9b-46b8-92d5-a7125a02b24a.jpg

הכנסת אורחים היא מנהג קדוש לכל בדואי, עשיר ועני. לפי מנהג זה, בעל הבית מקבל לביתו לא רק קרובי משפחה או חברים, אלא גם זרים. בעל הבית צריך לתת אוכל לאורחיו, וגם להגן על חייהם. מנהג אחר הוא גאולת הדם: אם רצחו מישהו מבני המשפחה, המשפחה צריכה להרוג את הרוצח או את אחד מקרוביו.

/sysvault/docsfiles2/thcd1b1453fc-0394-4e51-af0e-03263288cf97.jpg

המודרניזציה משפיעה גם על הבדואים. בישראל, למשל, עוברים הבדואים לאט לאט לבתים. האוהלים נעלמים, ובמקומם בונים בתים.

/sysvault/docsfiles2/thcd0066e9ae-ae4f-4006-9066-5c9638d61fdc.jpg