Family life חיי משפחה

הבית שאנו חיים בו

הבית שאנו חיים בו

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר חיי משפחה

תרגילי כתיבה

כמעט כל בני-האדם חיים ב"בית" שאינם מכירים – גופם שלהם. אדם רואה רק חלקים מגופו ולא את הגוף השלם. הוא מרגיש את הגב – כשכואב לו הגב, הוא מודע לראשו – כשאינו יכול לסובב אותו, ער לשרירים שלו – כשהם מתכווצים אחרי התעמלות, ריצה או עבודה פיזית קשה.

/sysvault/docsfiles2/thcd894d4cc4-15fe-4c5e-a532-0d6f971587fd.jpg

"בעיות הגב שלנו נובעות מהתרבות שלנו, ואם ילד גדל כאדם בריא בגופו – זהו נס של ממש", אומר ד"ר מ' פֶלדֶנקרַייז, חוקר הגוף ותנועותיו. "בעלי-חיים, חתול או נמר, מניעים (מזיזים) כל שריר בגופם. לעומתם משתמש האדם רק בראש, ברגליים ובידיים, כלומר רק בחלק קטן משרירי הגוף. לאנשים שמפעילים שרירים רבים מילדותם, כמו עובדים בקרקס, אין כאבי גב".

/sysvault/docsfiles2/thcd822a5971-1d88-4a74-8e04-e54ef3d69731.jpg

האדם לומד את השימוש בגופו כמו שילד לומד שפה ש"בתוכה" הוא חי. את הפעילות הגופנית – עמידה, ישיבה, הליכה, ריצה – רוכש התינוק בסדר התפתחות הגיוני: ילד אינו הולך לפני שהוא זוחל, ואינו מזדקף לפני שהוא מתחיל להתנועע. כלומר, יש כאן תהליך מסובך של מנגנונים שמתאימים את עצמם, בהדרגה, למה שקורה לגוף בסביבתו הטבעית.

/sysvault/docsfiles2/thcd4aaf9e2d-becb-48b9-a0a8-e98314c722eb.jpg

אבל על הפעילות הגופנית משפיעה גם הסביבה החברתית של האדם. בלי שהילד מרגיש בכך, כבר מחודשי חייו הראשונים הוא מגיב ללחצים משפחתיים, חברתיים ומוסריים. "צריך לעמוד כך. אסור לגעת בדברים. אל תיגע בגופך. אל תרוץ..." כשהורים צעירים מעמידים את ילדם הבכור מוקדם מדי, הם מכבידים על עמודשדרה שלו. התינוק עצמו לא היה מתחיל לעמוד וללכת לפני שכל חוליות הגב היו נסגרות. ואלה הם רק הלחצים הראשונים. ילד הרי רוצה "למצוא חן", ולכן הוא "מכניע" את גופו כדי להתאים את עצמו לדרישות של סביבתו – של ההורים, של החברים ושל המורים להתעלות. ואז במקום הגוף האמיתי, ההַרמוֹני והדינַאמי מטבעו הוא "יוצר" גוף שימצא חן בעיני הסביבה.

כיצד בכל זאת יכול אדם להתפתח בצורה טבעית?

/sysvault/docsfiles2/thcde38f9d06-ef12-4774-957c-4c86c22086db.jpg