Family life חיי משפחה

הסיפור שמאחורי השם הפרטי

הסיפור שמאחורי השם הפרטי

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר חיי משפחה

תרגילי כתיבה

בחירת שם פרטי לילד הוא עניין חשוב ומיוחד בכל משפחה. פסיכולוגים בארץ ובעולם מתעניינים בנושא וחוקרים אותו. במחקר אמריקני מצאו שארבעים אחוז מהגברים וארבעים ושישה אחוז מהנשים אינם מרוצים משמם הפרטי, אבל רק מעטים משנים את שמם. מצאו גם שהגברים מעדיפים שמות פרטיים שכיחים, ואילו הנשים מעדיפות שמות לא כל-כך רגילים.

/sysvault/docsfiles2/thcd4b29f274-8087-4fd5-8cea-b1bbcd309093.jpg

את שמות הילדים בישראל אפשר לחלק לכמה קבוצות:

יש הורים הנותנים לילדיהם שמות תנ"כיים מסורתיים: יהושע, שמעון, בת שבע, רחל וכדומה.

ויש הורים המעדיפים שמות תנ"כיים בעלי צליל מודרני: תמר, יעֵל, איתַי, יונתן.

/sysvault/docsfiles2/thcd09c0e926-4e82-4080-86f8-6313fff84a42.jpg

בקבוצה אחרת יש שמות המתאימים גם לבנות וגם לבנים: שַי, טַל, רוני, זוהַר, עדי. אלה הם שמות אופנתיים מאוד היום.

תופעה אחרת היא לתת לילד שם עברי, שיש לו גם צליל לועזי: קרן, שרון, גַיא, לִיאוֹן. לפעמים הורים נותנים לילדיהם שמות פרטיים יוצאי דופן, בעלי משמעות מיוּחדת להורים, כמו: כוכב, חלום, פֶלֶא, אביב, סתיו.

/sysvault/docsfiles2/

פעם נהגו לקרוא לילד על שם סַבַא, סבתא או קרוב משפחה אחר. היום זה פחות מקוּבל.

בכל מקרה כמעט, בחירת השם היא פשרה בין מסורת, אופנה ותקוות של ההורים.

(לפי "ידיעות אחרונות")

/sysvault/docsfiles2/thcdd2f3fbdf-20d2-4a15-98b7-9b218412f7ea.jpg