Family life חיי משפחה

טלוויזיה ואלימות

טלוויזיה ואלימות

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר חיי משפחה

תרגילי כתיבה

הוויכוח על השפעת סרטי המתח והאלימות שמראים בטלוויזיה אינו פוסק, ולא ייפסק כל זמן שהטלוויזיה היא אמצעי תקשורת המוני ונפוץ. אך האם לפני שהייתה הטלוויזיה לא היו מעשי אלימות ופשיעה?

/sysvault/docsfiles2/thcdb414e9a7-8bf4-479d-bbe6-133d1886a9d1.jpg

פרופסור ב' גיבן מאוניברסיטת מישיגן מצא בתיקים משפטיים אנגליים מן המאה ה-13, כי מעשי הרצח וההריגה היו אז רבים יותר מאשר היום. באותם ימים נרצחו באנגליה מדי שנה בממוצע 23 אנשים על כל 100 אלף תושבים (נכון יותר: זה היה מספר הרציחות שידעו עליהן), ואילו היום שיעור מעשי הרצח בארה"ב הוא 9.7 לכל 100 אלף תושבים.

/sysvault/docsfiles2/thcdff7e87be-cf18-47c1-aa71-8e58ae9574f2.jpg

אילו אפשר היה לאסוף נתונים סטטיסטיים על הפשיעה בימי קדם, היו הסיכומים עוד יותר חמורים. אפילו האדם הנֵיאַנְדֵרְטַאלי וקדמונים אחרים "נהגו" להרוג זה את זה. שיעור הפשיעה הגבוה ביותר היה בימי קַיִן, אשר במכה אחת "חיסל" את רבע האנושות– וכל זה בלי טלוויזיה.

/sysvault/docsfiles2/thcd9ed93f05-ab42-4e69-a672-7a0c17bcb8d8.jpg

אני עצמי אוהב מאוד להתבונן בסרטי מתח ובמערבונים, וקרה לי כבר שרציתי לרצוח את ה... במאי או המפיק של הסרט. אינני מאמין, ומעולם גם לא שמעתי, שמישהו מסתכל במעשה רצח בטלוויזיה, ואחרי זה קם ורוצח את אשתו או את מנהל הבנק שלו. אמנם נאשמים ברצח טענו בעבר בבית-משפט, כי נהגו על-פי דוגמה שראו בטלוויזיה, אולם בעצם הם חיפשותירוצים "טובים" וכנראה שלא יכלו להגיד... שהייתה להם ילדוּת קשה.

/sysvault/docsfiles2/thcd0b4ef8e4-e901-4ec9-a219-4b7d7eda5a71.jpg

שוללי הטלוויזיה טוענים כי היא מחנכת את הילדים במיוחד לאכזריות, כי ילדים נוטים לחקות גיבורי סרטים. האם יש בכך ממש? בימי ילדותי עוד לא הייתה טלוויזיה, אבל המשחקים שלנו היו גם אז אכזריים.

/sysvault/docsfiles2/thcdbd4ca422-90ca-4229-aa5a-fa754b3ead19.jpg

אנשים שוכחים שבתקופות קדומות יותר הוצגו בתיאטראות מחזות-אימים, נכתבו ספרים על שודדים ועל מלכים אכזריים, היו הוצאות להורג פומביות, היו ספרים על דברי-הימים והיה התנ"ך...

/sysvault/docsfiles2/thcd49402792-5453-4046-a417-ccd173191bf8.jpg