Family life חיי משפחה

הבית כראי האדם

הבית כראי האדם

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר חיי משפחה

תרגילי כתיבה

אנחנו נכנסים לביתו של אדם וכמעט בלי לחשוב על כך אנחנו יודעים הרבה על מי שגר בו.

לפעמים כשנכנסים לבית מסוים רואים בו אי-סדר, ספרים מונחים בכל פינה, תמונות בערימות, תקליטים מפוזרים, עיתונים וחוברות. ויחד עם זה מיד מרגישים בו אווירה חמה ומכניסת אורחים. ובבית אחר – יש תשומת-לב לכל פרט. כל דבר מונח במקומו. הרצפה מבריקה. הכל כל-כך מושלם, אֶסתטי ונקי, עד שנדמה לך שאתה צריך להיזהר לא ללכלך שום דבר. אתה מרגיש זר, אתה מתכווץ בתוך עצמך.

/sysvault/docsfiles2/thcd5f3ac63f-37d4-47e2-a4e2-f127675b2656.jpg

ביתו של אדם חושף את האישיות של דייריו. לעיתים הוא מגלה חום, שמחה ואפילו ויתורים הדדיים, ולעיתים הוא מציג מתח בין ישן לחדש, או חוסר התאמה. יש אנשים שביתם נראה כמבצר, שאליו הם בורחים, ויש כאלה שביתם הוא מימוש של חלומות, שלא הצליחו להגשים, כמו שולחן כתיבה ענקי בחדר עבודה, אנציקלופדיות חסרות שימוש ועוד.

/sysvault/docsfiles2/thcdd8d6b0f7-0062-4513-bd51-bffbdddc19b2.jpg

הפסיכולוגית ק' קופר כתבה מאמר על בתים ודייריהם. היא טוענת שלבית, כמו לבני-האדם, יש מימד של "פנים" ומימד של "חוץ". עיצוב הבית מבטא את האישיות שלנו. הרהיטים, הצבעים, התמונות, הסדר או אי-הסדר הם ביטוי של עצמנו וגם מסרלאנשים בסביבתנו. לא תמיד המסר הוא אמיתי. לפעמים הבית מציג רק את מה שהאדם רוצה שיחשבו עליו. אנשים רבים מעמידים פנים בחייהם וכך גם נראה ביתם. לפעמים נעשה עיצוב הבית לפי האופנה האחרונה ולא לפי האופי של האנשים שגרים בו. יש בתים שנראים כמו מוזיאון; בעליהם אולי מתפארים בהם, אך לא ברור אם באמת נוח להם.

/sysvault/docsfiles2/thcd6e79033a-8e4a-4c41-933c-c340c55475c0.jpg

הבית הוא ראי בו משתקפים דייריו, הוא יכול לספק מידע עשיר על הגרים בו, אבל לא כדאי להסיק מסקנות מרחיקות לכת, כי לפעמים נמצאת האמת לא בין קירות הבית אלא דווקא בתוך המגירות.

 

עפ"י ו' ויזלטיר


/sysvault/docsfiles2/thcd0855394e-0a81-4c59-9a2e-60fb04e29087.jpg