שיעור 6

מתי? (פעלים 1)

When? (verbs 1)

Cuando (primera parte – verbos)

КОГДА? (глаголы 1)