שיעור 1

מי?

Who?

Quién?

Кто?

עמוד 14

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 1

תרגילי כתיבה

תנועות

/sysvault/docsfiles2/

/sysvault/docsfiles2/cd9c6cf813-e44f-4e3e-a6f6-1513b5bc2ab6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4a7d1f6e-dfd3-42a3-88e3-3d95402a66b1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc2c0d0e9-db6f-4aeb-a93f-fd4907a9113c.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd55357400-d10d-433d-9b8c-a5c139d61f58.jpg
David

/sysvault/docsfiles2/cd055d506f-bf82-4c03-b3c6-c2d4df9cd41f.jpg
Ron

/sysvault/docsfiles2/cdc73b1865-2f8c-48b6-9fc2-242c15f4217c.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd814b41bb-e79d-4fca-82f9-94d38644d47f.jpg
Sara

/sysvault/docsfiles2/cd546d1ce4-a62a-4ed6-88dd-6d2b41b27a6f.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd3d0deedc-434d-4a77-83db-138346bb1fb0.jpg
David

/sysvault/docsfiles2/cd3c54346d-cb32-43b2-9989-41bc08e294cc.jpg
David

/sysvault/docsfiles2/cdc745e25a-a8e3-4180-b8a0-cf1cb19d39ac.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cddba70f9c-4f5f-4c88-82fa-2367910dc9fd.jpg
Sara

/sysvault/docsfiles2/cdf7af1f87-d301-4950-bcfa-096dbef5d7ae.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd3ccb9081-5e94-4544-bd50-c516e835ea56.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd6ee3a18e-0134-4b73-aaee-b1e105537cd2.jpg