שיעור 1

מי?

Who?

Quién?

Кто?

עמוד 16

אחרי שלמדתם אותיות ותנועות נסו לקרוא את השמות הבאים.
בידקו את עצמכם, היעזרו בכפתור השמע.
 
נסו לקרוא את השיחה הבאה בקול רם בידקו את עצמכם,
היעזרו בנפתור השמע.
נסו לתרגם כל משפט. אפשר להיעזר במילון.

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 1

תרגילי כתיבה

male

נָתָן

/sysvault/docsfiles2/
female

דִּינָה

/sysvault/docsfiles2/
male

אִיתָמָר

/sysvault/docsfiles2/
female

דּוֹרִית

/sysvault/docsfiles2/
male

תָּמִיר

/sysvault/docsfiles2/
male

ליאורה

/sysvault/docsfiles2/
Ilana

אִילָנָהּ

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdd839798c-9ada-411d-b3ae-9099a08c4731.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd4417a08d-ab2b-4395-b567-58aeadc4ecb8.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd9b23b23a-a82d-4319-bdf2-7cab0dc3a14a.jpg
Dina

/sysvault/docsfiles2/cd46ea2631-4546-47a0-be05-a161f6338eac.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd95162680-7b44-4837-9e98-32a951b506d3.jpg
Itamar

/sysvault/docsfiles2/cdf094a10d-715d-479a-a1ce-2adc8506f309.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd3a040b9d-83d5-4d94-a8c2-1b66b68313ab.jpg
Tamir

/sysvault/docsfiles2/cd9f01d518-fa0c-4257-9ec5-9c92d2a1a490.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cde8d2ed9c-90d1-4050-90b3-b4f87feb40ef.jpg
Dorit

/sysvault/docsfiles2/cda4beaf6d-4dba-43b4-8c41-27d302e9c97c.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdac43a5e4-6407-4e7e-9100-3814a8b0def5.jpg
Liora

/sysvault/docsfiles2/cde29b790d-0aa5-4739-9430-e608e7a444c6.jpg
Tamir

/sysvault/docsfiles2/cd2383f4b1-d7cf-49af-a765-1e1df6fd5ad6.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdcea573c2-24d2-4bda-985a-f761df806ef6.jpg