שיעור 1

מי?

Who?

Quién?

Кто?

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 1

תרגילי כתיבה

Shoshana

שָלוֹם

/sysvault/docsfiles2/
All

שָלוֹם

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

אְַנִי שוֹשָנָה, אְָנִי מוֹרָה

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

מֵי אַתָה?

/sysvault/docsfiles2/
Dan

אְָנֵי דָן, אְָנִי תַלְמֵיד.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

תּוֹדָה, מִי אַתְ?

/sysvault/docsfiles2/
Sara

אֳנֵי שָׂרָה, גַם אֳנֵי תַלְמִידָה.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

תּוֹדָה רַבָּה!

/sysvault/docsfiles2/