שיעור 1

מי?

Who?

Quién?

Кто?

עמוד 6

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 1

תרגילי כתיבה

Shoshana

מֵי אַתָה?

/sysvault/docsfiles2/
Dan

אְָנֵי דָן, אְָנִי תַלְמֵיד.

/sysvault/docsfiles2/
Doron

אֳנִי דוֹרוֹן, גַם אֳנֵי תַלְמֵיד.

/sysvault/docsfiles2/
Shoshana

 מִי אַתְ?

/sysvault/docsfiles2/
Dana

אֳנִי דָנָה, אֳנִי תַלְמִידָה.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

אֳנִי תָמָר, אֳנִי תַלְמִידָה.

/sysvault/docsfiles2/
Sara

אֳנִי שָׂרָה, גַם אֳנִי תַלְמִידָה.

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

שָלוֹם

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

מֵי אַתָה?

/sysvault/docsfiles2/
Ron

אֳנִי רוֹן

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

מֵאַיִן אַתָה רוֹן?

/sysvault/docsfiles2/
Ron

אֳנִי מֵרוּסָיה

/sysvault/docsfiles2/
Ron

מֵאַיִן אַת תָמָר?

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

אֳנִי מֵאוּקְרַאִינַה

/sysvault/docsfiles2/
Tamar

שָלוֹם רוֹן

/sysvault/docsfiles2/
Ron

שָלוֹם תָמָר

/sysvault/docsfiles2/