שיעור 2

מה?

What?

Qué?

Что?

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 2

תרגילי כתיבה

מה זה?

/sysvault/docsfiles2/
female

/sysvault/docsfiles2/cd09ebca74-3e58-4262-83cd-88339b2dbccb.jpg
female

/sysvault/docsfiles2/cdb6fd9c75-9f1b-47fe-82c0-d1d41228ec54.jpg
female

/sysvault/docsfiles2/cda1219a7b-86ce-4e84-b24b-db3426a3bb7a.jpg
female

/sysvault/docsfiles2/cdfea1ae62-f36f-42f2-b20f-c98b2c8c9ed8.jpg
female

/sysvault/docsfiles2/cd845a6e8b-e02f-4718-b31e-2fb147d04ff0.jpg
female

/sysvault/docsfiles2/cda316a458-e8f9-4dd1-9a60-12d8cdc327e4.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd4a04f95b-c85e-4859-90bb-106267778c06.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cdc408b070-ebb4-4688-8fd2-41f198f4e5d4.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd10a76364-0d83-4d13-be43-2f9b387318fc.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cdbe5889a4-cc3a-4a8f-b63c-b39af84364f1.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd09f7df26-3f6d-49a4-b5c2-3baa333f62bb.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cda523ab67-d487-4279-b406-2e0ae0f9bf72.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd42f86720-c0dd-4215-96ad-b267df2e5455.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd0c82d698-3b89-4422-a250-4d68533daa7d.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd704448a2-7931-40ab-a5e5-aa93d710d9c7.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd29b02633-eaae-4b74-94c9-c5f97c8f4688.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cdebed3ead-02f4-46d4-8e48-861d132c86d6.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cde16c023b-c76f-46f6-a66f-ada94461356e.jpg