שיעור 2

מה?

What?

Qué?

Что?

עמוד 8


יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 2

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd86ab12fc-f4fd-4c04-9a80-944607a04f71.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd89729e62-343c-4247-bb6b-f724aa0022a6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd45e3f776-3747-482e-9f3d-a54b4016f1e4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd53a127c8-45c2-453c-9939-74b1d3297576.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd45ae185-7bac-4d18-b357-35a594f0187d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8a87283b-87f8-47ba-99b4-b31ba197e6d0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7dfa3a32-8b52-478a-9c82-c35390d8f62f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfe0c1dd9-279d-42d5-87cc-44f8fcdbc9b7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda4f957d1-5919-4828-95f5-3a61b51fd9c5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd97ecc1a7-bf6e-4bf3-9e68-b874edc955e5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd80758564-73a5-42ac-a1fe-b43f64749b60.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf7b3538f-d577-403f-9c47-59f9b0cfd10e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdcc128e7c-46c9-4f20-945a-130dcfba8e1b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1e1a2f47-aaac-4fc4-9ad5-5225d8cd5ff8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2937cfd3-110c-4158-9236-d423887629de.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4b209c99-1891-4d06-a415-78bc1272e76c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8af220bb-1ce4-44d6-bbe4-36c711d5c536.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd763e3bfd-d651-4bd3-85e8-25046aa8837a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1ae6e437-6f74-439b-a3cd-e2e9b780ac3f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf621ad6d-545c-4113-9e53-91a99e833cda.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdecc3e6c8-b86a-4ca8-bd29-aa8b30a4613f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdac3e7ed2-deb4-4836-9b2d-c3cee5e26336.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf9f8f0a4-0757-494a-848a-4c92ea01ae74.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd14b58098-859c-46bd-a8c0-611829e9fc92.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddca4f31b-edc3-4ad7-872b-eea79128b2bf.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfbdf5e11-f778-4d91-aaa7-b00e4ccee573.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd74998fd8-3054-4d95-bb8f-c9c69362662b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd16c4ba58-2ddd-48b9-8009-0da0c24b929e.jpg