שיעור 3

איפה?

Where?

Donde?

Где?

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 3

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd6d17a574-29b7-4b43-85a3-17813ba54699.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8c71d022-9a65-405a-9c41-ef65413482a1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd806d88cf-7476-4b5d-8be9-eeebf1377742.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4079739e-f20e-473f-8a3c-e091e48a2f73.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde2d90f41-44bf-4b22-ae1e-c584d99abc61.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5a847517-5d4c-4885-94ad-9d38f7675470.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd33e8efd8-4f3e-4baf-9c61-2b4101b610d8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd61c15108-0c35-4681-9a62-5a532f184c18.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5c5b10d2-fc09-4ac9-84eb-df551e9b2706.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda58b4d82-a922-4395-bf68-4db7349be577.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb5b5c736-5d5e-4079-9c5a-698a8b7c73df.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc6b4dcac-b0be-4bac-bd81-841ffc3de7a6.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8252ccd9-1cbe-42f6-a2c2-58d750ae2732.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd61005075-7f50-4df5-9e3c-35cf0d96f174.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd44785844-b2aa-4b61-be80-2496c61fe19d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd15d4e222-7c24-4e6a-bde5-fa6bc7c6b663.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8754fa9b-9068-49a0-b522-0df8650ac503.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0600205a-af6c-460c-9a9d-8cb32ecabf3f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf3cd06c9-34bd-45e7-b7ae-b295f097241d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0ecb811f-b04e-482e-be65-58028621ef89.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd67d7a302-db26-4eed-9da4-b37c29b36769.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd16095fbc-c42e-4cf6-bf6b-35540a7f09b0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0add7cbe-363c-4dc8-9a72-e57e9f93c0b7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5573d365-f621-4ff0-a354-1d234f1aee50.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf1c7cee4-2c2e-4f3e-bea2-9ed14b4f5b8e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd90c5e198-c184-4ffe-9bde-4a33dff62187.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb375e4e6-a017-46c7-b9ee-70317dc3d997.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4d473e7d-a074-44f9-9691-c6a633703037.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd08e10e96-1a49-4987-a476-d3ae59e028cc.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd002c0771-b808-4722-876f-270e06a26415.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd922f89f3-e6b0-4d09-8c44-487f975ce489.jpg