שיעור 3

איפה?

Where?

Donde?

Где?

עמוד 6

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 3

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd1091c9b9-0685-45b5-a229-6a219e376da5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9094101b-2c65-4bc1-8eb7-4392f54c2f75.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9ed3acce-c808-4c0b-8738-dbbfc0f168dd.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1c4ba0f0-da40-40f5-9838-d0b179f04bf8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbd877b62-fab6-4129-a885-9f63f52d706b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd3eb8a0e-76e4-4239-8efe-36923cc5569c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd84310479-d48d-4237-84e8-4cd8ecdb2a17.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde8a099b8-d445-4d28-b5b5-568967333ffa.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd41ea9bb0-05c8-46cb-ad18-599505a6421f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0a5debe3-daad-40c1-a66c-76c3d97be473.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0a8b91c0-332d-4f4e-8b43-da3d1bfaa34c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdaf692055-0de4-470c-8ff9-a66a7a5a3c67.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1da92d86-2a29-4e3a-b9a7-e8483766178a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4468b5bc-223f-4938-8e92-49588179f681.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6dcef772-6208-4d67-850d-47a2a5cf8e0f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd97525ad5-ca57-416b-a071-f1c5d4b46b3b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdedbcec95-6bea-43c3-9dad-873d515d9376.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb60d3d30-c035-45ff-85e1-f5c33619cd07.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1ec42312-fb72-4bcd-8655-0bc3f374522c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf9f3c28a-ec4b-4ebc-8f36-3a0339acb40f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2c56a63c-6392-418b-8190-0d0747aee41e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdeb97c650-b36d-4f73-aec5-c1ff7204fa8c.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb1b128d1-f79d-4b49-a996-86e7a498465f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd4f9e8d2b-2e94-4cc5-8ba0-3b7f5bf0fb89.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5e91377b-7b38-4cca-941f-114708ebf221.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd072028f-8c80-41b4-8e61-5447d70e6563.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf1ea18d4-865f-4d84-bbed-393af2b513d7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd0f98373-c549-4ed2-8bd8-8184fbd88624.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf20c610f-4b02-4fa0-b081-e335d25f4ad0.jpg