שיעור 4

איזה?

Which?

Cuál?

Какой? (какая?; какое?)

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 4

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd67e1e4eb-a3cb-4003-83dc-de7d63797cbf.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2a568afd-43d9-4de1-b1e4-125c0b23ae31.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0b61d8ec-fd77-48f4-9aa1-5cd411b262cb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9b18fb46-5329-430b-8c32-1810df3c8065.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6378ec0e-a363-452a-8191-6e7988345280.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3e58675e-0919-4ba1-aac2-01c87d8685fd.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6c239e54-3662-431a-9e78-a92d780b90ff.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd863d4c5c-01e2-42a0-a82a-aff5d2492132.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde132d997-2888-4d67-a782-17f3ffaa96ae.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0663b92b-14bc-45d5-9bf3-6a2a0b4aa1e7.jpg