שיעור 4

איזה?

Which?

Cuál?

Какой? (какая?; какое?)

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 4

תרגילי כתיבה

Ron

/sysvault/docsfiles2/cd796c2a94-3616-41e4-9161-1dea0178cb4f.jpg
Doron

/sysvault/docsfiles2/cd066453bb-7332-4c50-91ef-cc72e2c5e957.PNG
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd27a56d43-1336-48eb-b54c-c07ed4aea377.jpg
David

/sysvault/docsfiles2/cd8ace372d-2a66-4c98-9d8f-12278978f21c.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd7fcabe7b-d67a-4957-bfcb-89eb84bf5912.jpg
Tamar

/sysvault/docsfiles2/cd5454d1de-8c05-4271-85ec-119dc1cd0473.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd15ee6108-0d02-4f1d-a165-a2836ac6ace8.jpg
Sara

/sysvault/docsfiles2/cdd48e55af-318e-40b9-9517-d314c3b53aeb.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cdb4cee13d-f275-4e96-bee7-3ad1e7bf147f.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd7486caf8-429f-40de-8dab-ae2c7e91f002.jpg