שיעור 5

כמה?(1)

How much? (part 1)

Cuanto? (primera parte)

Сколько (1)

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 5

תרגילי כתיבה

male

זה דף

/sysvault/docsfiles2/cd36af8ed9-3db8-4426-b194-c2c3dc5dbc2b.jpg
male

אלה דפים

/sysvault/docsfiles2/cddc458e72-5510-4f59-92f5-3d7b991e7632.jpg
male

זה מורה

/sysvault/docsfiles2/cd3081d43f-6620-45a8-b83a-d18506dda23e.jpg
male

אלה מורים

/sysvault/docsfiles2/cd3ff99a1b-7cad-4716-8fd5-a5a8db0bab5a.jpg
female

זאת מחברת

/sysvault/docsfiles2/cdcd73cfc4-f7a0-40d6-856b-03e07107c16c.jpg
female

אלה מחברות

/sysvault/docsfiles2/cd23508649-eac6-4a14-b828-031aaaefb3ed.jpg
male

זה ספר

/sysvault/docsfiles2/cd2d9d3279-f2b4-4ee9-983e-c3a6aced1211.jpg
male

אלה ספרים

/sysvault/docsfiles2/cd6635fff0-c0cf-48e7-bc5e-6121b76ecf35.jpg
male

זה ילד

/sysvault/docsfiles2/cd244e3e71-f54e-463a-adca-521c5b842641.jpg
male

אלה ילדים

/sysvault/docsfiles2/cda1b13a6e-1c15-4431-a8e4-23e49b211c86.jpg
female

זאת דלת

/sysvault/docsfiles2/cd3f1480c5-0e33-486d-9036-4dbb067b5de5.jpg
female

אלה דלתות

/sysvault/docsfiles2/cdce235445-c67b-461a-b829-57750fe224e2.jpg
male

זה איש

/sysvault/docsfiles2/cd9f26e981-edfb-4431-963b-d9ef7d407e63.jpg
male

אלה אנשים

/sysvault/docsfiles2/cd8b62216b-3df9-4d64-9260-5defa99b0012.jpg
male

זה בית

/sysvault/docsfiles2/cdb2207260-872c-401e-bf74-9e65c3b41018.jpg
male

אלה בתים

/sysvault/docsfiles2/cd9b0bcab5-c794-43b6-aae6-60bb8dd8806d.jpg
female

זאת ילדה

/sysvault/docsfiles2/cd9cdbd059-4676-43cb-b9ae-8ae82c4c27fc.jpg
female

אלה ילדות

/sysvault/docsfiles2/cd7da0154a-f69b-48cb-903d-eabb53756da5.jpg