שיעור 6

מתי? (פעלים 1)

When? (verbs 1)

Cuando (primera parte – verbos)

КОГДА? (глаголы 1)

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 6

תרגילי כתיבה

Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd325fc7e9-3914-4a88-8335-3376c47f3e11.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd0e00bbad-7945-46b5-a345-8f8831d08c51.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cdac96d51e-c369-4fe5-815d-4a3bc6d1b626.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cdd1bb2f15-3de9-448c-9e42-031f8f62c4aa.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd6806e8e1-a470-44b1-9c8d-0a9d5d8c5fae.jpg