שיעור 6

מתי? (פעלים 1)

When? (verbs 1)

Cuando (primera parte – verbos)

КОГДА? (глаголы 1)

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 6

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cde38138f6-1d79-405c-a88e-3148b47744d4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3e4d1de8-2963-4492-9bf2-98ae1bec6a0e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3fe1c970-a85e-4d24-99c6-56b30a2723af.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd24fadc70-9be6-4913-b116-e555c616871d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc41c3b5d-952d-4fbe-93ce-130658cf72d5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd082ebfdb-05d3-4139-a477-bfbed9159226.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd191b349d-10e0-479e-be29-e8b32257d901.jpg