שיעור 6

מתי? (פעלים 1)

When? (verbs 1)

Cuando (primera parte – verbos)

КОГДА? (глаголы 1)

עמוד 8

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 6

תרגילי כתיבה