שיעור 7

כמה?

How much? (part 2)

Cuanto? (segunda parte).

Сколько? (2)

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 7

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd7b402717-0788-4b3a-ab4a-4862d095f5ff.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf8ccd64b-f872-425a-9fa6-6fdd05a3bf3d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2d5b132f-5ca7-40bc-9dd8-23d06fbd7af9.jpg
male

/sysvault/docsfiles2/cd2d9a557e-4d8b-4ff5-b7df-c474df64c6ff.PNG
female

/sysvault/docsfiles2/cde292b4ae-a090-49ad-8fc3-24569f36b4c5.PNG

/sysvault/docsfiles2/cdc8ed3f2b-3e89-4edb-a4a8-238c0aaf5838.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0a2c9aaa-7775-4a71-8aaf-6f0dee7e0116.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbd0f42ec-cb81-4205-a6d1-d1e40a798363.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3bf54b2e-3505-4ec5-a63b-9d378935e775.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb7ea1e88-1bbe-4b3a-acb4-f7db76601531.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdaba56a21-d796-436b-8340-4febe7908792.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd132fdbf9-c6c2-47cb-9fa9-9e75f2ca08c8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd27e28635-146e-4b46-8300-25933657156a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd83056f98-f04b-44eb-9691-be40056c4a6b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd1420cba-30f2-44df-83e4-38f996da55fe.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0d397aa0-1800-4b13-983a-9558ebaa67c7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb59f8b97-b726-4015-91e8-2e2e4f6a5d14.PNG

/sysvault/docsfiles2/cd082d2827-ff48-4190-ab21-bb8b53521c28.PNG