שיעור 8

מה עושים? (שם הפועל)

What do we do?

Que hacemos? (Infinitivos).

Что делают? ( Глагол)

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 8

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd72e40a5d-fb1a-4022-a200-025093af1bd7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd01dcd5c0-5598-43af-968f-25dd5ffffedb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6e1b7dfd-cc04-4e67-b0a2-acee605dbe4f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdaa069ed0-9624-455c-bac7-5272f8e7817d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3e99f9c1-9991-4209-8549-9a3a54e31202.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda289b406-c923-4126-a2b4-f3199ce24e43.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd855e6e6f-9a7b-4aed-b3a4-f3a29b06a388.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd56ad778c-bc75-41ce-8348-004e42c60f0b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6249a958-df08-4780-8370-6ab11210d40a.jpg