שיעור 8

מה עושים? (שם הפועל)

What do we do?

Que hacemos? (Infinitivos).

Что делают? ( Глагол)

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 8

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd72db27e3-9136-482d-bfe6-51c30c18c3c7.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd397e36d9-2088-4ed8-aa0d-d68db806da38.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd557a1d5f-c780-429e-bea6-4436a7864677.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdddd1c81f-6673-478d-9905-07459010b736.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cde075f6b1-73e6-4e84-bbc5-e1458da9f17b.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cdcac5dc89-3ac8-4677-b5c3-3a94c7bc832e.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd66517ffd-9481-4162-9a58-b54d862605b1.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd8912633f-9646-41bb-9d62-cd42d295f46a.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde667bef7-a10b-4b2c-8a2a-4ed33bb30281.jpg