שיעור 8

מה עושים? (שם הפועל)

What do we do?

Que hacemos? (Infinitivos).

Что делают? ( Глагол)

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 8

תרגילי כתיבה