שיעור 9

למה?

Why?

Por qué?

Почему?

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 9

תרגילי כתיבה