שיעור 10

איך?

How?

Como?

Как?

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 10

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd659edf3c-0aed-4179-a57d-56788b72f5a4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd5baf4b44-571f-467e-ba9c-b0efb69dd2e4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cddfad4792-b454-4127-848b-70903292c37b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdfbeed855-e6ce-4785-9c69-61a29731bbc4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd67629cb3-ea5d-4da0-ad7c-06661ef567b8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6721dfff-1067-452a-8c33-8243f47c5d18.jpg