שיעור 10

איך?

How?

Como?

Как?

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 10

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 10

/sysvault/docsfiles2/