שיעור 11

משפחה

Family.

Familia

Семья.

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

המשפחה שלי

/sysvault/docsfiles2/cd24d91c9c-8ffb-4804-a888-801cb8a05310.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd4345302d-8a5c-43af-aacb-84ab00f8b679.jpg
Gideon

/sysvault/docsfiles2/cde3147618-28e8-4085-8998-69d2bcf21b00.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd2026da9f-f0ad-4266-b6b5-2d2b2e358045.jpg
Gideon

/sysvault/docsfiles2/cdc50a46b3-7d3f-4c40-b117-af9b4078f626.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cdf7a58ae3-fb44-466f-b1db-12483d88d1f3.jpg
Gideon

/sysvault/docsfiles2/cd887c1d2e-3ff5-4a83-bbd1-e79e8d3af137.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cda0052e8b-2b75-4345-82d9-cc2f55466a93.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd41154faa-11c0-4da1-9616-bac299df66da.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd0445cd4f-ecef-43dc-97b2-180936db9372.jpg
Shira

/sysvault/docsfiles2/cd21314680-7250-442c-9331-1377d0744a0c.jpg
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cdbca2d205-cb82-423c-b69e-a4976e54f3f7.jpg
Shira

/sysvault/docsfiles2/cde3595666-7246-4cdb-959a-cbfc2bde7c93.PNG
Hanan

/sysvault/docsfiles2/cd6d91e42d-17a1-4a0f-a750-2271a9c01286.jpg
Shira

/sysvault/docsfiles2/cd8defc4ec-cafc-4bfb-9219-5da24a89a8a8.jpg