שיעור 11

משפחה

Family.

Familia

Семья.

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

Naomi

עכשיו אנחנו רוצים לתת לכם את ההפתעה שלנו, את המתנה שלנו.

/sysvault/docsfiles2/

/sysvault/docsfiles2/cdfef53a82-a884-49d4-813b-624b8f840c3d.jpg
Hanan

סבתא, ספרי לנו את התמונה הזאת?

/sysvault/docsfiles2/
Naomi

זה סבא גדעון, וזאת סבתא נעמי, יש לנו שני בנים, דן ורמי, זה דן וזה רמי. זה דן, אבא שלך. וזאת דנה, אמא שלך. זאת שירה אחותך, וזה אתה חנן. זאת מירה האישה של רמי. רמי הוא הדוד שלך ומירה היא הדודה שלך. לרמי ולמירה יש ילד וילדה, שי ועדי. שי בן דוד שלך, ועדי בת דודה שלך. והנה חנן, אתה הנכד שלנו, וזה שי, גם שי נכד שלנו. והנה שירה, את הנכדה שלנו, וגם עדי נכדה שלנו. יש לנו שני נכדים ושתי נכדות.

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

סבתא, אני אוהב את הסיפור שלך. עכשיו ספרי לנו את הסיפור עוד פעם.

/sysvault/docsfiles2/
Naomi

אחר כך חנן, בסדר?

/sysvault/docsfiles2/
Hanan

בסדר סבתא, אחר כך.

/sysvault/docsfiles2/