שיעור 11

משפחה

Family.

Familia

Семья.

עמוד 7

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

סיפור על המשפחה שלי

/sysvault/docsfiles2/cd5cd6756e-3c32-4518-8852-f82a482df23b.jpg
Natan

נתן מספר:

/sysvault/docsfiles2/cd5365ac75-a175-4db1-a6cb-a1949a421c15.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdd9a14398-1a7c-492d-8396-09319771c133.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cda73d968c-2a53-4672-b174-7c1386aa96a5.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd93a74c8e-9256-4d53-8f73-bd697fd67254.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdae2f3876-6358-4e61-ac72-0677f4794eee.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd8154afc2-4419-4c03-a423-3762d21e01a0.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd9c8d664f-1a13-4c25-8918-fca511a86e90.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd0866f7bf-8bec-44ba-a228-3c8a241a25d2.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd41a846e8-1245-40a4-a905-e96a5848c06f.jpg