שיעור 11

משפחה

Family.

Familia

Семья.

עמוד 9

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 11

/sysvault/docsfiles2/