שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cd55984d08-5a8e-4eea-9dba-907f862eeae9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde248ea1f-1b92-4e37-a23d-24de13a41b7e.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cdf213171e-743d-42ab-b6f4-610436a0d67a.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cde3c4385b-b07c-4098-84eb-3551362f2127.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cdaa36486e-d327-481c-9b35-e31be3c6d2bc.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd97353a00-419d-463d-a5b4-73a6098b7668.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cd4841afe8-b73a-473d-ab8f-18040ff9b5a0.jpg