שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdce2ab376-eabc-4a1f-9b45-6be8273145da.jpg
Natan

נתן מספר

/sysvault/docsfiles2/cd62fb92af-3612-40cd-8303-e30873fab811.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd2d123c87-c2b3-4715-af81-cc89ac33d0c9.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd9ab48c2f-06db-43b5-9b5e-4f028af5f9cf.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd64c5d32e-c364-4546-838f-d4d4adc05695.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd3c50ffbe-ba3d-4524-b4b6-9615d5549cae.jpg