שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd3beecb44-8fc5-4704-9852-4916185e8961.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdc2c783b3-e93e-48be-a0c4-4a4c2daa62c2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdabb860b4-5eb3-4460-9bcb-ac9a28fc56f1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdd4260bf9-7b8d-451e-a9e9-7758d1a341f7.jpg
Shoshana

/sysvault/docsfiles2/cd8321f945-8a6d-432c-aaae-94d15d2035e8.jpg

/sysvault/docsfiles2/cded334108-ecf1-45e6-8d9a-7fccb03fa52b.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd43505890-ecbd-4c22-aa38-21afa09259c0.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd05572116-a7be-4737-9f50-aa25568f7fbe.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd05c00985-25e4-472c-b90d-6a13228bfaf4.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdf21d90af-8bae-4d55-aacf-bdbeda252e9f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb81f923c-b4c0-47cf-b081-7b0569cff548.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd2d02803b-d6b9-4372-ab39-a964930fa47d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8adfb582-16f2-4a2e-af89-2cff0cebac78.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd254eb4e6-52ca-4762-a266-0d8ffa8c67d9.jpg