שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

בתן מספר:

/sysvault/docsfiles2/cd8e9d3804-63cc-4820-85e8-3b299fe92225.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cded9e952f-9c29-4716-926c-48cfba7ee03d.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd73a48d2f-4152-4452-b895-0ebac625f005.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd960f633e-6634-4b42-8492-8955b6abe2c6.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cdb03b5690-b30a-4552-85cb-d575e4ddd165.jpg
Natan

/sysvault/docsfiles2/cd54daad2f-baa2-460f-b5f9-f737b44f7c4e.jpg