שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 7

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cde8591e35-7cff-4cd0-915e-caf90c2a6579.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd0aaccaae-a70b-4b93-bc4d-3ebb905d9567.png
Dana

/sysvault/docsfiles2/cdc869b1eb-8b29-4345-b32e-de5b72002f42.jpg
Dan

/sysvault/docsfiles2/cdacf4c22d-c268-49db-b325-2d8603003bfe.jpg
Dana

/sysvault/docsfiles2/cdadc36c42-6c88-4b24-898a-10fe02c585c2.png
Dan

/sysvault/docsfiles2/cd0307682c-a1a9-4142-a406-8e4e5a578951.jpg