שיעור 12

הבית שלנו

Our home.

Nuestro hogar

Наш дом

עמוד 8

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 12

/sysvault/docsfiles2/