שיעור 13

קניות

Shopping.

De compras

Покупки

עמוד 2

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 13

תרגילי כתיבה

Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200193.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200293.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200393.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7ce767db-82e5-40ff-ab3a-15ec3fdf4cd7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd582b5b43-df02-4ec1-8ce5-cf0fdc6f3e81.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8f5081ec-7ca8-4097-8909-ea93c2f6c6a1.jpg