שיעור 13

קניות

Shopping.

De compras

Покупки

עמוד 3

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 13

תרגילי כתיבה

Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200794.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200894.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134200994.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd722820ca-a82d-47f8-a403-5967c199b109.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6eecfc83-9a5a-430d-a624-dd92a14219c9.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd6bac7bcf-7b5d-4a45-ad11-e26c6d5f2679.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201094.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201194.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201294.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3b532ab3-39df-41ff-9342-7c3b7c2fd161.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdbcde2f20-843a-4422-bd15-c7623e5533eb.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd8b990690-4c56-4dee-b111-b45ed818e39d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd1e30a85b-98c4-436a-8bcc-c3483d750d63.jpg

/sysvault/docsfiles2/cde03f4958-9f25-47f3-a2cd-8512b1ecd816.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201394.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201494.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201594.jpg