שיעור 13

קניות

Shopping.

De compras

Покупки

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 13

תרגילי כתיבה

/sysvault/docsfiles2/cdb7fe2f12-bcda-46f9-9f53-baee54b6b462.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd3551bd86-988f-4b8f-94ef-7b8bf0143775.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd31b182cf-6113-42a0-969b-9925d1a78e32.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd988064e6-942a-4378-9b01-bd6005e21c20.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd9c1ffecf-e22e-432d-9a49-dcb03f6f6cc1.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd7d2682a5-6d3d-40b2-9214-7784878cf307.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201695.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201795.jpg
Help

/sysvault/docsfiles2/cddto134201895.jpg