שיעור 13

קניות

Shopping.

De compras

Покупки

עמוד 6

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 13

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 13

/sysvault/docsfiles2/