שיעור 14

יום הולדת לרון

Happy Birthday to Ron.

El cumpleaños de Ron.

День рождения Рона.

עמוד 5

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 14

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 14

/sysvault/docsfiles2/