שיעור 16

טיול לירושלים

Trip to Jerusalem.

Paseo por Jerusalén

Путешествие в Иерусалим

עמוד 1

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 16

תרגילי כתיבה

Moshe

בעוד יומיים, ביום רביעי, אנחנו ניסע לירושלים. אנחנו נבלה שם כל היום מן הבוקר עד הערב.

/sysvault/docsfiles2/
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd937d77ca-9ee5-4d26-a17d-8e19b8726dee.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd0fd8561f-c8d7-444b-8468-2bb5d65aaba5.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd22a7465b-4354-4e77-a03b-42fbe2c428f7.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd52ca462e-dd3b-453a-9800-6c8fa6d19439.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd173f4628-6269-40b1-8f79-f54a5c0f546d.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdb6df79c3-9947-4402-af00-52d5a1c02af2.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdae0bd50d-edc5-4a80-a25b-5de12238d416.jpg

/sysvault/docsfiles2/cd25206433-0118-4b81-be57-35d1ad2fcffc.jpg

/sysvault/docsfiles2/cda6f56e71-889e-4088-b750-cee6357f5c8f.jpg

/sysvault/docsfiles2/cdadcc6b71-5df5-4e6e-973e-a1b102fba251.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cde2ab907b-6b44-4ed4-96f2-10bfb13bbeff.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cda59ed5b5-ab68-43fc-8bdf-a7de1ad6353b.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd40f91691-21ca-48fe-8f21-3965fe8c8742.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd67014e18-c915-4e6d-94ef-231e64085bda.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd983469cc-db3b-4eb1-9d24-5e82e994a8fa.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd85bdb7bf-f62b-4d09-bf11-35812da1d4a8.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd31a78ed0-ea40-4717-ad5b-a0222a2927ff.jpg
Ruth

/sysvault/docsfiles2/cd3c72a600-f905-4bd9-b98b-7c553fe29108.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cdca5fe5c5-d4e1-4f9f-8c25-cd78472bfc9f.jpg
Doron

/sysvault/docsfiles2/cd6e427950-222f-4dc2-b182-6fcff5d00d02.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd37d7b6fc-5849-4da3-ac0e-01a6355f73cb.jpg
Doron

/sysvault/docsfiles2/cdc1f41894-4fcb-43e4-aa6a-5179bfab6c06.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd11becb85-413c-4d91-a0cb-2f5939f84462.jpg
Doron

/sysvault/docsfiles2/cd168855f3-9cca-4462-9502-caca88a78151.jpg
Moshe

/sysvault/docsfiles2/cd5eadd929-d154-47dc-baae-fd9de14c4e74.jpg
Doron

/sysvault/docsfiles2/cddee69731-f20a-437a-8948-5c11956808d2.jpg