שיעור 16

טיול לירושלים

Trip to Jerusalem.

Paseo por Jerusalén

Путешествие в Иерусалим

עמוד 4

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 16

תרגילי כתיבה

chapter-end

יופי! התקדמת!
סיימת את שיעור מספר 16

/sysvault/docsfiles2/